HTML CSS JS

Jeżeli nie wiesz jak się z nami skontaktować to znaczy, że nie chcemy żebyś się kontaktował.
If you don't know how to contact us, it means that we don't want you to contact us.