Udział w szkoleniu kluczowej kadry 6 Brygady Powietrznodesantowej oraz Kadry stanowiącej skład Brygady i batalionów. Szkolenie dotyczyło operacyjnego przeznaczenia i wykorzystania nowego SpW.
Odbyło się na obiektach infrastruktury szkoleniowej 18 bpd w Bielsku Białej.
Zajęcia obejmowały teorię i praktykę z zakresu obsługiwania i posługiwania się SpW.
Każdy żołnierz dowiedział się na co w szczególności należy zwracać uwagę podczas posługiwania się tego typu uzbrojeniem podczas szkolenia obsług i wykonywania strzelań szkolnych i bojowych oraz wykonywania zadań na rzecz pododdziałów.