Active shooter. Zamach terrorystyczny.
Active shooter. Zamach terrorystyczny.

Szybka analiza tego co wydarzyło się w Nowej Zelandii.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA

Znalezione obrazy dla zapytania active shooter
„Active shooter” w dosłownym tłumaczeniu „aktywny strzelec” to osoba lub osoby aktywnie zaangażowane w zabijanie lub usiłowanie zabijania ludzi, w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu, za pomocą broni palnej. Ale pamiętajmy o tym, że w naszej przestrzeni narzędzia mogą być różne. W tym kontekście możemy mówić o napadzie z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia, broni białej, materiałów wybuchowych lub innych szkodliwych substancji lub kombinacji tych metod. W większości przypadków aktywni strzelcy używają jedynie broni palnej.

Analizując podobne zdarzenia z ostatniego czasu widać nasilającą się tendencję w postępowaniu sprawców, której celem jest jednocześnie spowodowanie jak największej ilości ofiar w krótkim czasie z jednoczesnym nagłośnieniem zdarzenia. Oznacza to odejście od klasycznej sytuacji zakładniczej.

Obiekt lub obszar, na którym może dojść do zdarzenia jest najczęściej ograniczony (budynek, budynek użyteczności publicznej, kompleks budynków, hala centrum handlowego, obiekty multipleksów, ulica, itp.) i zaludniony / zatłoczony. Dla napastników nie ma znaczenia płeć ani pochodzenie potencjalnych ofiar. W większości przypadków nie ma zdefiniowanej metody klasyfikacji ofiar.

Nie wypowiadamy się w tym miejscu na temat pobudek sprawcy zdarzenia masowego w Nowej Zelandii – wyjaśnieniem zajmą się zapewne służby, które zbadają je dokładnie. Uwagę zwraca, nie tyle (chociaż też) techniczne, kompleksowe przygotowanie sprawcy co wykonanie na narzędziach opisów i subskrypcji. Dokładna ich analiza zapewne będzie cennym materiałem w postępowaniu wyjaśniającym.

Kolejną rzeczą jest przeprowadzenie relacji „na żywo” – Streaming – który jest narzędziem bardzo chętnie wykorzystywanym w ostatnim czasie do nagłaśniania i relacjonowania zdarzeń na żywo, w czasie rzeczywistym, poza oczywistymi skutkami jakimi jest masowe rozprzestrzenienie się informacji niesie za sobą skutki dalekosiężne. Możemy już przewidywać uaktywnienie się różnej maści naśladowców, którzy potrzebowali bodźca do działania.

Tego typu zamachy są nieprzewidywalne i szybko ewoluują. Dynamika zdarzeń jest bardzo intensywna. Jeżeli zagrożenie nie zostanie wyeliminowane lub zdominowane fizycznie liczba ofiar i osób poszkodowanych może rosnąć w dużym tempie co charakteryzowane jest jako zdarzenie masowe.

Znalezione obrazy dla zapytania active shooter

Z tego powodu natychmiastowe rozmieszczenie w rejonie sił i środków przeciwdziałających aktywnie zamachowi jest konieczne. Jedynym słusznym rozwiązaniem sytuacji jest natychmiastowe przecięcie sekwencji zdarzeń poprzez fizyczną eliminację lub dominację sprawcy / sprawców w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się zagrożenia i zmniejszenie ilości osób poszkodowanych i ofiar.

Znalezione obrazy dla zapytania active shooter

Wnioski tego typu wyciągnięte zostały podczas współorganizowanych przez #CIED, #EODTECH i #SWATRANGEPL zajęć dla KWP Lublin,

Udział w szkoleniu dla KWP Lublin i NOSG

http://lubelska.policja.gov.pl/lub/lubelska-policja-1/wydzialy/wydzial-prezydialny/linki/74482,Szkolenie-i-cwiczenia-w-zwiazku-z-incydentem-na-przejsciu-granicznym-w-Dolhobycz.html?sid=57501bf48b772c97e5bb7859d9f93282

oraz warsztatów taktycznych pk. „KINO” organizowanych przez KWP RZESZÓW.

Watsztaty taktyczne pk. „KINO”

Przeważnie sytuacje tego typu trwają średnio od 10 do 15 minut, (w tym przypadku o wiele dłużej i dodatkowo zdarzenie zostało przeniesione w terenie podczas ucieczki sprawcy) zanim w rejonie pojawią się siły i środki zdolne do podjęcia działań. W zależności od miejsca wystąpienia zdarzenia czas przybycia wyspecjalizowanych jednostek może dochodzić nawet do kilku godzin. A czas ma w tym przypadku decydujące znaczenie w odniesieniu do ilości poszkodowanych. Im dłużej sytuacja będzie się rozgrywała tym większa będzie liczba ofiar.

Z tego powodu wszystkie osoby powinny być zaznajomione z procedurami radzenia sobie na wypadek wystąpienia tego typu zagrożenia oraz być przygotowane zarówno umysłowo jak i fizycznie, żeby radzić sobie i przeciwdziałać następstwom i skutkom ataku.

Uwagę zwraca, że sprawdza ograniczył działanie wewnątrz budynku do pomieszczeń, do których miał łatwy dostęp. Jest to wniosek potwierdzający fakt – „Uciekaj. Jeżeli nie możesz schowaj się”.

Staramy się na bieżąco analizować zmiany w otaczającym nas świecie i odpowiadać na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom. U nas jeżeli nie jesteś funkcjonariuszem lub żołnierzem nie nauczysz się taktyki ale na pewno dowiesz się w jaki sposób postępować kiedy będziesz świadkiem lub ofiarą w sytuacji kryzysowej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak organizować i prowadzić akcję ratowniczą w zdarzeniu masowym przyjdź na nasze szkolenie z cyklu „Bezpieczna strzelnica”.

Jeżeli chcesz brać udział w naszych warsztatach zapoznaj się z zasadami współpracy:

Zaawansowane szkolenia specjalistyczne

 

Zapraszamy do współpracy Policję i Wojsko oraz inne służby.

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *