KOMPLEKSOWY KURS STRZELCA WYBOROWEGO.
KOMPLEKSOWY KURS STRZELCA WYBOROWEGO.
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 18/05/2018 - 20/05/2018
Całodniowe

Kategorie


W związku z dużą ilością pytań informujemy Państwa że:

Koszt szkolenia dla jednej osoby z własnym uzbrojeniem i amunicją – od 1562 PLN za 3 dni.

Koszt szkolenia dla jednej osoby bez broni amunicji i wyposażenia – od 1878 PLN za 3 dni plus koszty amunicji.

Koszty wynajęcia przygotowanej i wyposażonej broni wyborowej, dla zainteresowanych bez własnej broni – został uśredniony i wliczony w sumę 1878 zł.

Koszty wynajęcia specjalistycznego wyposażenia, ubiorów, oporządzenia i urządzeń peryferyjnych – 300 PLN / dzień.

Niezbędna minimalna ilość amunicji do realizacji programu szkolenia – 40 szt / dzień.

Koszt amunicji:

5,56 mm – 1,70 / szt. – ogółem 136 PLN na potrzeby całego kursu.

.308 – 4,20 / szt. – ogółem 336 PLN na potrzeby całego kursu.

7,62/53R7N1 – 6,50 PLN / szt. – ogółem 520 PLN na potrzeby całego kursu.

Ilość osób w jednej grupie szkoleniowej 15 – 20.

Ilość amunicji może zostać dowolnie zwiększona przez zainteresowanych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Zakwaterowanie i wyżywienie w oparciu o hotel Strzecha Górnicza w Szklarskiej Porębie.

 

Jedyne tego typu intensywne i organizowane  na strzelnicach o długości powyżej 600 m i w terenie przygodnym szkolenie w kraju, prowadzone przez byłych strzelców wyborowych i snajperów Wojsk Specjalnych.

Program kursu strzelca wyborowego dedykowany jest dla osób zajmujących się strzelectwem precyzyjnym lub osób, które zamierzają zainteresować się tym tematem. Jednocześnie wymagają od siebie umiejętności prowadzenia celnego ognia na znacznych dystansach, również z karabinków nie wyborowych, sportowych i sztucerów oraz umiejętność oddziaływania ogniowego przy maksymalnym możliwym obniżeniu ekspozycji strzelca w terenie – mysliwi. Program kursu zakłada prowadzenie precyzyjnego ognia, dlatego spełniające wysokie wymagania uzbrojenie i wyposażenie jest wymagane.

Kurs dostępny dla personelu cywilnego, posiadającego pozwolenie na broń do celów sportowych, kolekcjonerskich, ochrony osobistej, łowiectwa oraz żołnierzy, funkcjonariuszy i personelu pozostałych instytucji porządku publicznego.

Osoby, które nie posiadają specjalistycznego uzbrojenia i wyposażenia mogą zostać przez nas uzbrojone i wyposażone na czas zajęć.

Do waszej dyspozycji możemy oddać wyspecjalizowane karabiny takie jak: M14 EBR, MK12 MOD 0, M16A3 MATCH, SAKO TRG22, SR 25 M110, SWD i SWDS w wersji desantowej. poza bronią możemy wyposażyć uczestników w sprzęt obserwacyjny, specjalistyczne oporządzenie, stroje maskujące i inne pomoce przewidziane do zabezpieczenia realizacji procesu szkolenia.

Strzelcy, bądź zespoły strzelecko – obserwacyjne będą pracować na dostarczonych danych ogniowych, lub na wyższym poziomie szkolenia będą musieli je opracować samodzielnie. Ćwiczenia ogniowe wymagające wysiłku fizycznego, podwyższające poziom stresu czy ćwiczenia nocne i kilkudobowe będą prowadzone w celu podniesienia umiejętności strzelców na najwyższy poziom.

W programie kursu znalazły się zagadnienia dotyczące balistyki, wpływu warunków otoczenia na strzelanie, prowadzenia dziennika strzelań, obsługi komputera balistycznego, wyliczenia poprawki na wiatr, truing.

W realizacji zagadnień bardzo dokładnie poznasz broń i amunicję; celowniki i przystawki do nich oraz montaże. Nauczysz się w prawidłowy sposób konfigurować karabin wyborowy, optymalnie wybierać optykę i ją montować w prawidłowy sposób.

Przekażemy ci wiedzę dotyczącą prawidłowego przygotowania karabinu do pracy oraz prawidłowego sposobu konserwowania broni wyborowej.

Dowiesz się w jaki sposób dobierać dodatkowy ekwipunek strzelca wyborowego w stosunku do charakteru misji / zadania. Poznasz sprzęt jego konfigurację i przygotowanie.

W praktyczny sposób przećwiczysz określanie odległości, meldowanie, wykonanie szkicu, oznaczanie obiektów i wykonanie folderu celu.

Zanim zaczniemy z Tobą strzelać na średnie i długie dystanse zajmiemy się przystrzeliwaniem broni, strzelaniem z różnych postaw z wykorzystaniem zasłon  i określaniem szybkich poprawek na odległości 100 – 200 m. Strzelanie do celów ruchomych i pod kątami, strzelanie na długich dystansach, strzelanie z wykorzystaniem przystawek NVG / IR / TERMO będzie ukoronowaniem cyklu szkolenia.

Zakres szkolenia dostosowany do preferencji szkolonych.

W zależności od warunków pogodowych przewidujemy możliwość prowadzenia strzelań również w nocy z wykorzystaniem oprzyrządowania NVG / IR / TERMO

Program dostosowujemy do poziomu umiejętności kursantów, posiadanej  broni i wyposażenia.

 1. Początkujący – Technika strzelania.Etap I i Etap II
 2. Średni – Strzelanie po krzyżu do 600 m; Etap III i Etap IV.
 3. Zaawansowany – Strzelanie na dystansie 700 m+. Etap V.

Jedynie wybrane zagadnienia programu stanowią zakres wiedzy dostępny dla każdego posiadacza broni, strzelca sportowego, kolekcjonera, myśliwego i pasjonatów.

Szkolenie 3 dniowe o charakterze wyjazdowym prowadzone będzie w oparciu o infrastrukturę strzelnic 670 m.

Przewidujemy możliwość realizacji szkolenia w unikalnym miejscu.

Strzelanie to będzie podsumowaniem cyklu. Jest prowadzone w bardzo wymagającym, trudnym terenie. Ma znamiona strzelania w terenie przygodnym.

Fot. Widok ogólny naszej strzelnicy.

Fot. Tej zimy przeprowadziliśmy strzelanie w ramach „Military Ski Patrol 2018” – zawodów organizowanych przez Sekcję Szkoleń Wysokogórskich, Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Linki do wydażenia:

https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-military-ski-patrol,622589.html

http://www.special-ops.pl/aktualnosc/id3688,military-ski-patrol-2018-trzecie-zimowe-zmagania-w-gorach-juz-za-nami

https://web.facebook.com/SekcjaSzkolenWysokogorskichAWL/

https://www.milmag.pl/news/view?news_id=624

Szkolenie jest bardzo intensywne, obejmuje zakresem 4 etapy oraz etap podsumowujący / sprawdzenie umiejętności.

Każdy z etapów składa się z kilkudziesięciu zagadnień teoretycznych, ćwiczeń praktycznych i strzelań.

Wybrana tematyka szkolenia:

Etap I i Etap II. Pierwsze dwa dni szkolenia.

Etap I przeznaczony dla osób, które zamierzają strzelać na większe dystanse i rozważają zakup broni, która umożliwi im precyzyjne strzelanie na tych dystansach.

Celem tego etapu jest przekazanie informacji, które umożliwią świadomy wybór amunicji, broni celownika z montażem oraz wyposażenia dodatkowego, które stanowić będą system spełniający wymagania i oczekiwania użytkownika, a także pozwoli zrozumieć podstawowe zasady balistyki i techniki strzelania.

Etap II przeznaczony dla osób, które posiadają własną broń, a także dla osób które tej broni nie posiadają i mogą skorzystać z naszych zasobów.

Celem tego etapu jest przekazanie wiedzy, która umożliwi bezpieczne posługiwanie się bronią, jej odpowiednią obsługę oraz przygotowanie do strzelania, prowadzenie ewidencji danych broni i strzelań. Podczas tego etapu zapoczątkujemy „barrel break in process” – tzw. dotarcie lufy, zamontujemy i przystrzelamy celownik mechaniczny i optyczny na dystansie 100m.

Etap III i Etap IV. Ostatni dzień szkolenia.

Etap III przeznaczony dla osób, które chcą zacząć strzelać precyzyjnie na dystansie do 600m.

Celem tego etapu jest zapoznanie z wariantami postawy strzeleckiej leżąc, miarami kątowymi i ich wykorzystaniem, poszerzyć wiadomości z balistyki,  oraz zapoznać z prowadzeniem ewidencji strzelań.Etap IV – Strzelanie 100-600m

Etap IV przeznaczony dla osób, które chcą określać odległość do celu wykorzystując tylko siatkę w celowniku bez zmian nastaw na bębnach na dystansie 100-600m z różnych postaw.

Celem tego etapu jest nauka określania odległości z wykorzystaniem siatki celownika, zapoznanie z zasadami opracowania nastaw do szybkiego strzelania po siatce, opracowanie siatki i praktyczne jej wykorzystanie podczas strzelania na dystansie do 600m z wykorzystaniem różnych typów siatek znajdujących się w celownikach, oraz zapoznanie z postawami wymuszonymi.

Etapy III i IV prowadzone będą przy wykorzystaniu celi / tarcz papierowych oraz wyspecjalizowanych celi metalowych reaktywnych i ruchomych.

Egzamin sprawdzający nabyte umiejętności:

Strzelanie 500-1500m

Etap przeznaczony dla osób, które chcą sprawdzić / potwierdzić swoje umiejętności na dystansie powyżej 500m.

Celem tego etapu jest przeprowadzenie „truingu” oraz trening w strzelaniu na różnych dystansach w warunkach zmiennych.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów / warsztatów, ćwiczeń praktycznych na sprzęcie i strzelań.

Koszt szkolenia obejmuje asystę instruktorską, koszt wynajęcia obiektów, koszt zakwaterowania i pełnego wyżywienia, koszty związane z obsługą przedsięwzięcia.

Zakwaterowanie i wyżywienie w oparciu o hotel Strzecha Górnicza w Szklarskiej Porębie.

W związku z dużą ilością pytań informujemy Państwa że:

Koszt szkolenia dla jednej osoby z własnym uzbrojeniem i amunicją – od 1562 PLN za 3 dni.

Koszt szkolenia dla jednej osoby bez broni amunicji i wyposażenia – od 1878 PLN za 3 dni plus koszty amunicji.

Koszty wynajęcia przygotowanej i wyposażonej broni wyborowej, dla zainteresowanych bez własnej broni – został uśredniony i wliczony w sumę 1878 zł.

Koszty wynajęcia specjalistycznego wyposażenia, ubiorów, oporządzenia i urządzeń peryferyjnych – 300 PLN / dzień.

Niezbędna minimalna ilość amunicji do realizacji programu szkolenia – 40 szt / dzień.

Koszt amunicji:

5,56 mm – 1,70 / szt. – ogółem 136 PLN na potrzeby całego kursu.

.308 – 4,20 / szt. – ogółem 336 PLN na potrzeby całego kursu.

7,62/53R7N1 – 6,50 PLN / szt. – ogółem 520 PLN na potrzeby całego kursu.

Ilość osób w jednej grupie szkoleniowej 15 – 20.

Ilość amunicji może zostać dowolnie zwiększona przez zainteresowanych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Każdy z uczestników powinien posiadać:

 1. Przyrządy do sporządzania notatek;
 2. Kalkulator;
 3. Zegarek;
 4. kompas lub GPS;
 5. Indywidualny pakiet pierwszej pomocy – możliwość wyposażenia przez organizatora;
 6. Odzież i obuwie na 3 dni pracy w terenie górskim;
 7. Pojemniki na wodę / inne płyny nawadniające oraz żywność wysokoenergetyczną (wyżywienie zapewnione przez organizatora to śniadanie – szwedzki stół oraz obiadokolacja – każdego dnia);
 8. Plecak o pojemności 60-80 l;

Szczegółowa lista wyposażenia będzie dostępna dla zainteresowanych w trybie roboczym.

Każdy z uczestników spośród personelu mundurowego powinien przedstawić aktualny dokument potwierdzający ten stan rzeczy;

Każdy z uczestników spośród personelu cywilnego powinien przedstawić legitymację posiadacza broni lub legitymację dopuszczającą do posiadania broni oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) za popełnienie przestępstw umyślnych oraz udokumentować, że nie są wobec niego prowadzone czynności karne, procesowe i inne w tym zakresie – Aby uzyskać zaświadczenie z  — złóż w KRK wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Miejsce szkolenia. Szklarska Poręba, Strzelnica Jawor, Górska Strzelnica Specjalna S.W.A.T.RANGE i WORKS11.

Szkolenie będzie bardzo intensywne. Sugerujemy komfortowe ubranie, funkcjonalne wyposażenie oraz nakolanniki i  zabezpieczenie się w napoje i żywność dodatkową.

Zgłoszenia przyjmowane do dnia 13.05.2018 r do godziny 20.00 poprzez formularz kontaktowy: https://swatrange.pl/kontakt/

Prosimy o podanie Imienia i Nazwiska. Informacji dot zatrudnienia / służby (służba czynna / osoba cywilna).

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona

Wpłaty tytułem „Szkolenie kompleksowe – górskie” należy dokonać do dnia 13.05.2018 r na numer rachunku:

S.W.A.T. RANGE.PL

Marcin SOCHA

32-080 Zabierzów

PKO BP

15 1020 2906 0000 1402 0398 3707

W tytule należy podać Imię i Nazwisko, tytuł szkolenia.

UWAGA !!!

!!!!! Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania się minimum 10 osobowej grupy !!!!!

 

 

Bookings

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *