Point shooting. Podstawy techniki walki w bliskim kontakcie ze strzelaniem.
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 26/05/2018
11 h 00 min - 16 h 00 min

Lokalizacja
WORKS 11

Kategorie


Point shooting. Podstawy techniki walki w bliskim kontakcie ze strzelaniem.

www.spreadshirt.com

Źródło: www.spreadshirt.com

Poziom pierwszy. Zasiewanie umiejętności bazowych. Kształtowanie odruchów i pamięci mięśniowej. Zapoznanie z prawnymi aspektami użycia środków przymusu bezpośredniego z użyciem broni palnej włącznie – w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i/lub mienia.

Point shooting. Strzelanie w zagrożeniu. Strzelanie punktowe lub instynktowne – znane również jako strzelanie do celu w zwarciu, podczas walki w pomieszczeniach lub ograniczonej przestrzeni i / lub skoncentrowane na zagrożeniu.

Charakteryzuje się instynktownym celowaniem, instynktownym strzelaniem.

Jest to to metoda szybkiego i dokładnego strzelania z broni palnej, która nie opiera się na tradycyjnym celowaniu. Stosowana w sytuacjach zagrożenia życia, w których istnieje duże prawdopodobieństwo odniesienia uszczerbku na zdrowiu, mieniu i realna szansa utraty życia. Walka lub kontakt z zagrożeniem w zwarciu, również podczas waliki w bliskim kontakcie (CQB) utrudnia stosowanie odpowiednich technik celowania, dlatego umiejętności instynktownego strzelania punktowego stanowią podstawy w zakresie odpowiedzi na zagrożenie.

Strzelanie punktowe jest również techniką stosowaną przez wyszkolonych strzelców w celu poprawy ogólnej celności podczas używania broni palnej lub innej broni dystansowej. Poprzez rozwinięcie manualnego wyczucia broni, pamięci mięśniowej. Pracując z każdą bronią taką jak pistolet, karabinek i karabin, strzelba strzelec może przyzwyczaić się do wagi broni, jej kształtu, ergonomii, chwytu, możliwości i ograniczeń swojej fizjonomii i motoryki tak aby celować instynktownie przy odpowiednim, wymaganym ułożeniu ciała. W ten sposób strzały pozostają stosunkowo dokładne, bez konieczności skupiania się na przyrządach celowniczych. Poprzez nieustanne ćwiczenia bez ogniowe i ogniowe, strzelec może rozwinąć podświadomą koordynację pomiędzy oczami, rękami i mózgiem, wykorzystując naturalny ludzki zmysł znany jako propriocepcja (kinestezja, zmysł kinestetyczny, czucie głębokie), która jest zmysłem orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Wielokrotny trening pomaga w prawidłowym i dokładnym użyciu broni dystansowej do tego stopnia, że ​​umożliwia prowadzenie instynktownego, celnego ognia.

Wszystko to w połączeniu z technikami KRAV MAGA, które, prawidłowo zastosowane, umożliwiają zdystansowanie się w stosunku do zagrożenia i poprawne, instynktowne użycie broni palnej lub innego środka przymusu bezpośredniego.

Zajęcia prowadzi był żołnierz Wojsk Specjalnych, nasz wieloletni, serdeczny przyjaciel i towarzysz broni Arkadiusz „Motyl” Dębiński, kilkukrotny mistrz Europy, zdobywca pucharu świata, wielokrotny mistrz Polski w Full Contact, zawodowy mistrz Polski Low Kick, ekspert KRAV MAGA.

https://www.youtube.com/watch?v=RclqKXHH34U

 

Arkowi asystują były wieloletni żołnierz Wojsk Specjalnych, specjalista w dziedzinie uzbrojenia i strzelectwa oraz funkcjonariusz Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji.

Źródło: http://www.writeopinions.com

Szkolenie dedykowane dla osób, które opanowały bezpieczne świadome posługiwanie się bronią palną w stopniu minimum dobrym. Jest to poziom odpowiadający poziomowi kompetencyjnemu IPSC lub poziom zawodniczy w strzelectwie dynamicznym.
Podczas szkolenia przekażemy Wam wiedzę z zakresu aspektów prawnych dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w tym broni palnej zgodnie z zapisami Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 628) tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120

W praktyczny sposób zapoznacie się z procedurami Point Shooting oraz dodatkowo walki w bliskim kontakcie.

Zajęcia przewidują pracę w parach w czasie realizacji różnych scenariuszy. Dowiecie się o prawnych aspektach użycia broni palnej w obronie życia / zdrowia / mienia i lub w przypadku odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie, mienie.

Następnie w sposób praktyczny zostaniecie zapoznani z technikami walki w ręcz w bliskim kontakcie z użyciem środków przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie.
Będziecie mogli zweryfikować Wasze przygotowanie strzeleckie w odniesieniu do niecodziennych, przebiegających w sposób gwałtowny sytuacji.

Zajęcia prowadzone na krytej, tunelowej strzelnicy bez względu i bez wpływu warunków atmosferycznych.

Zakres poziomu I: Nauka czynności. Konsolidacja grupy i wyrównanie poziomu grupy.

Szczególne zwrócenie uwagi na prawidłowość wykonywania czynności.

Nauka bezpiecznego posługiwania się bronią podczas walki w bezpośrednim kontakcie – w zwarciu.

Nauka technik, procedur i czynności.

Szczególne zwrócenie uwagi na aspekty prawne oraz bezpieczeństwo własne i osób postronnych.

Wybrane zagadnienia programu szkolenia.

 1. Omówienie warunków bezpieczeństwa;
 2. Wykład. prawne aspekty użycia środków przymusu bezpośredniego i broni;
 3. Ćwiczenie podstawowych wymaganych chwytów, uderzeń i kopnięć;
 4. Pokaz z omówieniem użycia broni w zwarciu w różnych sytuacjach;
 5. Pokaz z omówieniem w zakresie zastosowania technik walki wręcz i strzelania w zwarciu;
 6. Czasy reakcji – pokaz i ćwiczenie praktyczne;
 7. Walka w rękawicach, nauka podstawowych chwytów, uderzeń i kopnięć;
 8. Podejmowanie decyzji użycie broni / walka;
 9. Praktyczne ćwiczenie wymaganych technik posługiwania się bronią w zwarciu;
 10. Broń jako manualne narzędzie służące do obrony;
 11. Strzelanie po wysiłku fizycznym;
 12. Strzelanie pod wpływem czynnika stresogennego;
 13. Sprawdzenie nabytych umiejętności – mini test sytuacyjny.
 14. Przekazanie uwag po szkoleniu. Zadania na naukę własną.

Wymagane wyposażenie:

 1. Pistolet, amunicja, 2 magazynki, pas, kabura i ładownica;
 2. Ochronniki słuchu i wzroku;
 3. Notatnik;
 4. Napoje i batony energetyczne;
 5. Komfortowe ubranie.
 6. Minimalna wymagana ilość amunicji: do 200 szt.

Cena szkolenia:

 1. 485 zł z własną bronią i amunicją;
 2. 535 zł + 1,10 zł / 1 nabój 9 mm (rozliczane według zużycia) z bronią i amunicją dostarczoną przez prowadzących szkolenie;
 3. + 3,60 zł / 1 nabój FX ( (rozliczane według zużycia) z bronią i amunicją dostarczoną przez prowadzących szkolenie;
 4. Dla żołnierzy i funkcjonariuszy zniżka – 10%.
 • Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu systemu treningowego FX, pistoletów 9 mm REX Zer01 Tactical, karabinków 5,56 mm COLT M4 i oporządzenia firmy RED RIVER.

https://www.youtube.com/watch?v=RG2Ora350DE

Czas szkolenia:

5 – 6 godzin szkolenia. W tym 45 minutowy wykład dotyczący procedur bezpieczeństwa i aspektów prawnych użycia broni w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia / mienia. Pokazy z objaśnieniem wymaganych technik i procedur, ćwiczenia praktyczne, mini egzamin kompetencyjny, omówienie i wskazanie zagadnień na naukę własną.

Ilość szkolonych:

10 osób w jednej grupie szkoleniowej. Praca w parach. Walka w bliskim kontakcie. Zajęcia ogniowe w podgrupach 5 osobowych.

Szkolenie będzie przeprowadzone jeżeli ukonstytuuje się 10 osobowa grupa zainteresowanych.

Szkolenie dedykowane dla wszystkich zainteresowanych posiadaczy broni, żołnierzy i funkcjonariuszy.

Osoby nie posiadające pozwolenia na broń proszone są udokumentować niekaralność poprzez wnioskowanie do KRK o wystawienie stosownego dokumentu.

 

Bookings

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *