Point shooting. Podstawy techniki walki w bliskim kontakcie ze strzelaniem.
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 13/07/2018
16 h 30 min - 23 h 30 min

Lokalizacja
WORKS 11

Kategorie


Point shooting. Podstawy techniki walki w bliskim kontakcie ze strzelaniem. Poziom II.

www.spreadshirt.com

Źródło: www.spreadshirt.com

Point Shooting. Poziom drugi. Przypomnienie i doskonalenie  umiejętności bazowych. Doskonalenie  odruchów i pamięci mięśniowej. Przypomnienie prawnych aspektów użycia środków przymusu bezpośredniego z użyciem broni palnej włącznie – w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i/lub mienia.

Point shooting. Strzelanie w zagrożeniu. Strzelanie punktowe lub instynktowne – znane również jako strzelanie do celu w zwarciu, podczas walki w pomieszczeniach lub ograniczonej przestrzeni i / lub skoncentrowane na zagrożeniu.

Charakteryzuje się instynktownym celowaniem, instynktownym strzelaniem.

Jest to to metoda szybkiego i dokładnego strzelania z broni palnej, która nie opiera się na tradycyjnym celowaniu. Stosowana w sytuacjach zagrożenia życia, w których istnieje duże prawdopodobieństwo odniesienia uszczerbku na zdrowiu, mieniu i realna szansa utraty życia. Walka lub kontakt z zagrożeniem w zwarciu, również podczas waliki w bliskim kontakcie (CQB) utrudnia stosowanie odpowiednich technik celowania, dlatego umiejętności instynktownego strzelania punktowego stanowią podstawy w zakresie odpowiedzi na zagrożenie.

Strzelanie punktowe jest również techniką stosowaną przez wyszkolonych strzelców w celu poprawy ogólnej celności podczas używania broni palnej lub innej broni dystansowej. Poprzez rozwinięcie manualnego wyczucia broni, pamięci mięśniowej. Pracując z każdą bronią taką jak pistolet, karabinek i karabin, strzelba strzelec może przyzwyczaić się do wagi broni, jej kształtu, ergonomii, chwytu, możliwości i ograniczeń swojej fizjonomii i motoryki tak aby celować instynktownie przy odpowiednim, wymaganym ułożeniu ciała. W ten sposób strzały pozostają stosunkowo dokładne, bez konieczności skupiania się na przyrządach celowniczych. Poprzez nieustanne ćwiczenia bez ogniowe i ogniowe, strzelec może rozwinąć podświadomą koordynację pomiędzy oczami, rękami i mózgiem, wykorzystując naturalny ludzki zmysł znany jako propriocepcja (kinestezja, zmysł kinestetyczny, czucie głębokie), która jest zmysłem orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Wielokrotny trening pomaga w prawidłowym i dokładnym użyciu broni dystansowej do tego stopnia, że ​​umożliwia prowadzenie instynktownego, celnego ognia.

Wszystko to w połączeniu z technikami KRAV MAGA, które, prawidłowo zastosowane, umożliwiają zdystansowanie się w stosunku do zagrożenia i poprawne, instynktowne użycie broni palnej lub innego środka przymusu bezpośredniego.

Zajęcia prowadzi był żołnierz Wojsk Specjalnych, nasz wieloletni, serdeczny przyjaciel i towarzysz broni Arkadiusz „Motyl” Dębiński, kilkukrotny mistrz Europy, zdobywca pucharu świata, wielokrotny mistrz Polski w Full Contact, zawodowy mistrz Polski Low Kick, ekspert KRAV MAGA.

https://www.youtube.com/watch?v=RclqKXHH34U

Arkowi asystują były wieloletni żołnierz Wojsk Specjalnych, specjalista w dziedzinie uzbrojenia i strzelectwa oraz funkcjonariusz Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji.

Źródło: http://www.writeopinions.com

Szkolenie dedykowane dla osób, które opanowały bezpieczne świadome posługiwanie się bronią palną w stopniu minimum dobrym. Jest to poziom odpowiadający poziomowi kompetencyjnemu IPSC lub poziom zawodniczy w strzelectwie dynamicznym.

Poziom II oferowany jest osobą które zakończyły pozytywnie szkolenie na poziomie I lub pozytywnie przejdą test kwalifikacyjny w trakcie rozpoczęcia zajęć poziomu II.

Zakres testu:

 • zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną;
 • podstawowe ciosy i kopnięcia;
 • ciąg futerałowy;
 • technika strzału w zwarciu.

Podczas szkolenia rozszerzymy Waszą wiedzę z zakresu aspektów prawnych dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w tym broni palnej zgodnie z zapisami Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 628) tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120

W szczególności omówione zostaną przypadki użycia broni przez personel cywilny nie podlegający pod treść ustawy.

W praktyczny sposób zapoznacie się z procedurami Point Shooting oraz dodatkowo walki w bliskim kontakcie.

Zajęcia przewidują pracę w parach w czasie realizacji różnych scenariuszy. Dowiecie się o prawnych aspektach użycia broni palnej w obronie życia / zdrowia / mienia i lub w przypadku odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie, mienie.

Następnie w sposób praktyczny zostaniecie zapoznani z technikami walki w ręcz w bliskim kontakcie z użyciem środków przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie.
Będziecie mogli zweryfikować Wasze przygotowanie strzeleckie w odniesieniu do niecodziennych, przebiegających w sposób gwałtowny sytuacji.

Zajęcia prowadzone na krytej, tunelowej strzelnicy bez względu i bez wpływu warunków atmosferycznych.

Zakres poziomu II: Doskonalenie czynności.

Szczególne zwrócenie uwagi na prawidłowość wykonywania czynności.

Doskonalenie bezpiecznego posługiwania się bronią podczas walki w zwarciu.

Doskonalenie technik, procedur i czynności.

Walka FORCE on FORCE 1/1 przy użyciu amunicji FX pistoletów USP, REX ZERO1 TACTICAL.

Zajęcia prowadzi był żołnierz Wojsk Specjalnych, nasz wieloletni, serdeczny przyjaciel i towarzysz broni Arkadiusz „Motyl” Dębiński, kilkukrotny mistrz Europy, zdobywca pucharu świata, wielokrotny mistrz Polski w Full Contact, zawodowy mistrz Polski Low Kick, ekspert KRAV MAGA.

https://www.youtube.com/watch?v=RclqKXHH34U

Arkowi asystują były wieloletni żołnierz Wojsk Specjalnych, specjalista w dziedzinie uzbrojenia i strzelectwa oraz funkcjonariusz Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji.

Szkolenie dedykowane dla osób, które pozytywnie zakończyły szkolenie na poziomie podstawowym oraz wszystkich pozostałych którzy czynnie uczestniczą w sportowej, strzeleckiej rywalizacji dynamicznej IPSC / IDPA i mają podstawową wiedzę z zakresu walki wręcz.

Podczas szkolenia przedstawimy wam zagadnienia z zakresu konieczności podjęcia walki  w sytuacji kryzysowej, w tym zagrożenia życia, zdrowia i / lub mienia. Zajęcia przewidują realizację różnych scenariuszy. Poziom skomplikowania sytuacji będzie stopniowo rósł. Będziecie mogli zweryfikować swoje zachowanie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji operacyjnej. Przekonacie się jak stres wpływa na czas i słuszność podejmowania decyzji. Dowiecie się jak walczyć ze zjawiskiem „widzenia tunelowego”. Zapoznacie się z ograniczeniami jakie niesie ze sobą użycie broni palnej w tłumie przypadkowych osób – strzelania kątowe i strzelania w sytuacji wielowymiarowej, w zagrożeniu, w limicie czasu i limicie dostępnych informacji. Podczas zajęć dowiecie się w jaki sposób klasyfikować wybór optymalnych i wystarczających narzędzi w stosunku do realnego zagrożenia, któremu musicie stawić czoła w tym również w odniesieniu do aspektów prawnych. Zweryfikujecie poziom wyszkolenia strzeleckiego w odniesieniu do sytuacji fizycznego wyczerpania, czynnika stresogennego, dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Wybrane zagadnienia poziomu II:

 1. Omówienie warunków bezpieczeństwa;
 2. Przypomnienie prawnych aspektów użycia broni palnej w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i/lub mienia;
 3. Sprawdzenie, przypomnienie i doskonalenie podstawowych wymaganych chwytów, uderzeń i kopnięć;
 4. Sprawdzenie, przypomnienie i omówienie użycia broni w zwarciu w różnych sytuacjach;
 5. Przypomnienie i omówienie w zakresie zastosowania technik walki wręcz i strzelania w zwarciu;
 6. Mini sprawdzian i test kompetencyjny dla uczestników;
 7. Praktyczne ćwiczenie wymaganych technik posługiwania się bronią w zwarciu;
 8. Broń jako manualne narzędzie służące do obrony;
 9. Strzelanie po wysiłku fizycznym;
 10. Strzelanie pod wpływem czynnika stresogennego;
 11. Obrona do okrężna;
 12. Podejmowanie decyzji użycie broni / walka;
 13. Odparcie ataku (ręce, nogi, broń);
 14. Walka 1 na 1 z przeciwnikiem uzbrojonym i bez broni, walka z kilkoma przeciwnikami stanowiącymi zagrożenie 360 stopni- realizowane na karabinkach Colt M4 i Pistoletach USP, REX 01 T przy użyciu amunicji FX.
 15. Sprawdzenie nabytych umiejętności – test sytuacyjny.
 16. Przekazanie uwag po szkoleniu. Zadania na naukę własną.

Wymagane wyposażenie:

 1. Pistolet, (30 szt. amunicji), 2 magazynki, pas, kabura i ładownica;
 2. Ochronniki słuchu i wzroku;
 3. Notatniki;
 4. Napoje i batony energetyczne;
 5. Komfortowe ubranie.
 6. Minimalna wymagana ilość amunicji: do 30 szt.

UWAGA! 

Cena szklenia:

 1. 560 zł + 3,60 zł / 1 nabój 9 mm FX (rozliczane według zużycia) z bronią i amunicją dostarczoną przez prowadzących szkolenie;
 2. 30 szt. amunicji 9 mm PARA – 33 zł;
 3. Dla żołnierzy i funkcjonafiuszy 10% rabat.

UWAGA! Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu pistoletów 9 mm USP, REX Zer01 Tactical, karabinków COLT M4 i oporządzenia firmy RED RIVER.

Tylko pierwsza część zajęć pozwala na wykorzystanie posiadanej platformy uzbrojenia i amunicji ostrej! 

Czas szkolenia:

6 – 7 godzin szkolenia. W tym wykład dotyczący aspektów prawnych użycia broni w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia / mienia, pokazy z objaśnieniem wymaganych technik i procedur, ćwiczenia praktyczne, mini egzamin kompetencyjny, omówienie i wskazanie zagadnień na naukę własną

Ilość szkolonych:

10 osób w jednej grupie szkoleniowej. Praca w parach. Walka w bliskim kontakcie. Zajęcia ogniowe w podgrupach 5 osobowych.

Ilość szkolonych:

10 osób w jednej grupie szkoleniowej. Praca w parach. Walka w bliskim kontakcie. Zajęcia ogniowe w podgrupach 5 osobowych.

Szkolenie będzie przeprowadzone jeżeli ukonstytuuje się 10 osobowa grupa zainteresowanych.

Szkolenie dedykowane dla wszystkich zainteresowanych posiadaczy broni, żołnierzy i funkcjonariuszy.

Osoby nie posiadające pozwolenia na broń proszone są udokumentować niekaralność poprzez wnioskowanie do KRK o wystawienie stosownego dokumentu.

Bookings

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *