Program kursu w zakresie strzelectwa dalekodystansowego lub strzelectwa precyzyjnego dedykowany jest osobą, które zainteresowane są tego rodzaju dyscypliną. Szkolenie prowadzone jest w kilku etapach od początkowej fazy wyboru i konfiguracji uzbrojenia i sprzętu dodatkowego, przez przygotowanie karabinu i dostosowanie go do swoich wymagań aż do strzelania na dystansie powyżej 700 m. Kurs obejmuje  zagadnienia z zakresu balistyki, wpływu warunków zewnętrznych na celność, prowadzenia dokumentacji, obsługi urządzeń peryferyjnych, określania odległości i poprawek, truing.

Podczas szkolenia zapoznasz się z różnorodną bronią i amunicją, lunetami celowniczymi i obserwacyjnymi. Nauczysz się w prawidłowy sposób konfigurować karabin wyborowy do swoich potrzeb oraz posługiwać się zarówno bronią jak i urządzeniami dodatkowymi w celu uzyskania jak najlepszego wyniku.

Szkolenia dla strzelców wyborowych podzielone są na V etapów:

  • Etap I – Decyzja.

Etap przeznaczony dla osób, które zamierzają strzelać na większe dystanse i rozważają zakup broni, która umożliwi im strzelać dalej i celniej.

Celem tego etapu jest przekazanie informacji, które umożliwią świadomy wybór amunicji, broni celownika z montażem oraz wyposażenia dodatkowego, które stanowić będą system spełniający wymagania i oczekiwania użytkownika.

  • Etap II – Pierwsze kroki.

Etap przeznaczony dla osób, które właśnie zakupiły broń umożliwiającą im strzelać dalej i celniej.

Celem tego etapu jest przekazanie informacji, które umożliwią prawidłową konfigurację broni, „ułożenie lufy”, bezpieczne posługiwanie się bronią, jej odpowiednią obsługę oraz przygotowanie do strzelania. Prowadzenie ewidencji danych broni i strzelań. Podczas tego etapu zapoczątkujemy „barrel break in process” – tzw. dotarcie lufy, zamontujemy i przystrzelamy celownik mechaniczny i optyczny na dystansie 100 m.

  • Etap III – Strzelanie 100-600 m.

Etap przeznaczony dla osób, które chcą strzelać precyzyjnie na dystansie do 600m.

Celem tego etapu jest zapoznanie z wariantami postawy strzeleckiej leżąc, miarami kątowymi i ich wykorzystaniem, poszerzyć wiadomości z balistyki, przystrzelać broń na dystansie do 600 m, oraz zapoznać z prowadzeniem ewidencji strzelań.

  • Etap IV – Strzelanie 100-600m

Etap przeznaczony dla osób, które chcą określać odległość do celu i strzelać bez zmiany nastaw na bębnach celownika na dystansie 100-600m z różnych postaw.

Celem tego etapu jest nauka określania odległości z wykorzystaniem siatki celownika, zapoznanie z zasadami opracowania nastaw do szybkiego strzelania po siatce, opracowanie siatki i praktyczne jej wykorzystanie podczas strzelania na dystansie do 600m, oraz zapoznanie z postawami wymuszonymi.

  • Etap V – Strzelanie 500-1500m

Etap przeznaczony dla osób, które chcą strzelać precyzyjnie na dystansie powyżej 500m.

Celem tego etapu jest przeprowadzenie truingu oraz trening w strzelaniu na różnych dystansach w warunkach zmiennych.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów.