Szkolenie Instruktorów

Edukacja dorosłych jest to proces kształcenia podejmowany przez osoby dorosłe, którego celem jest chęć rozwoju zarówno osobistego jak i zawodowego, dostosowania się do nowych warunków lub zdobycia kompetencji oraz kwalifikacji adekwatnych w stosunku do przemian społeczno-gospodarczych.

Szkolenie dedykowane jest dla obecnych lub przyszłych instruktorów w zakresie szkolenia bojowego, ratownictwa medycznego oraz doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów. Szczególną uwagę zwracamy na konstruowanie warsztatu metodycznego instruktora. Uzyskujemy to pracując na błędzie, zarządzając czasem, personelem, sprzętem. Bardzo dużo uwagi poświęcamy praktycznej pracy na sprzęcie. Stosujemy metody praktyczne, które są wykorzystywane tam gdzie osoby dorosłe uczą się umiejętności wraz z możliwością zdobycia podstaw teoretycznych. Dorosłych szkolimy w trzech wymiarach.

  • Kształcenie w pionie – od podstawowych prostych czynności w zakresie tematycznym aż po wykonywanie wielu czynności złożonych.
  • Kształcenie w poziomie – likwidujemy sztuczne bariery między różnymi dziedzinami szkolenia bojowego implikując zagadnienia jednej dziedziny do drugiej.
  • Kształcenie w głąb – zwracamy szczególną uwagę na dokładność wykonywanych czynności. Dbamy o to żeby wysoka jakość, samokształcenie, rozwój zainteresowań i hobby, styl spędzania czasu wolnego były czynnikami wzmacniającymi proces szkolenia.

Jeżeli masz potrzeby w zakresie:

  • uzupełnienia kwalifikacji lub wykształcenia;
  • rozwoju umiejętności;
  • przekwalifikowania lub przezawodowienia;
  • pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym;
  • ciekawość świata;

To szkolenie jest dedykowane właśnie dla Ciebie.