Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w pracy ze sprzętem uzbrojenia. Zarówno wykorzystywanym dotychczas w Wojsku polskim jak i nowoczesnym wykorzystywanym w Wojskach Specjalnych. Pracowaliśmy ze sprzętem uzbrojenia i wyposażeniem podczas wykonywania zadań poza granicami kraju często w bardzo niesprzyjających warunkach. Teraz chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem.

Szkolenie obejmuje obszar obsługi bieżącej i konserwacji uzbrojenia, wyposażenia i sprzętu specjalistycznego. Przygotowania sprzętu do strzelania (do wykonania zadania) i obsługi po strzelaniu. Posiadamy szeroki wachlarz uzbrojenia i wyposażenia, który udostępniamy Szkolonym jako przykłady uzbrojenia Armii Innych Państw.

Zakres szkolenia obejmuje:

  • przegląd i inspekcję części i mechanizmów przed wykonaniem zadania,
  • przygotowanie sprzętu uzbrojenia do pracy / do wykonania zadania;
  • prawidłowe posługiwanie się sprzętem uzbrojenia;
  • usuwanie zacięć i niesprawności oraz przyczyny ich powstawania;
  • dokonywanie przeglądów po realizacji zadania, inspekcja części i mechanizmów;
  • obsługa sprzętu po wykonaniu zadania;
  • dokonywanie kontroli zużycia części i mechanizmów;
  • kwalifikowanie części i mechanizmów do wymiany lub remontu.

Na życzenie klienta kurs może zostać rozszerzony o wykonywanie strzelań z różnych jednostek broni.