Kurs podstawowy S.W.A.T. RANGE MED. kierowany jest do żołnierzy, operatorów jednostek specjalnych, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ratowników medycznych, i innych osób. Celem kursu  jest przekazanie  podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem  z rannym żołnierzem / funkcjonariuszem w trakcie prowadzenia działań bojowych.

Podczas realizacji programu szkolenia poruszona zostanie zagadnienia takie jak:

podstawy anatomii i fizjologii człowieka niezbędnej do prawidłowego udzielenia pomocy na polu walki,

– skutecznego zabezpieczenia poszkodowanego w styczności i bez styczności z przeciwnikiem oraz ewakuacje różnymi metodami. Kurs skierowany jest do wszystkich niezależnie od posiadanych umiejętności i wiedzy. Pozwoli na zdobycie doświadczenia od podstaw i/lub ujednolici poziom posiadanego wyszkolenia.

W celu zapewnienia najwyższego standardu nauczania wszystkie szkolenia S.W.A.T. RANGE MED prowadzone są w postaci Symulacji Wysokiej Wierności

Wybrane zagadnienia poruszane na kursie:

 • Wprowadzenie do szkolenia „ W jakim celu się szkolimy i według jakich standardów” – Panel Dyskusyjny
 • Kinematyka urazu – czyli najczęstsze  przyczyny zgonów na polu walki i mechanizmy ich powstawania  
  • Krwotoki z kończyn
  • Urazy klatki piersiowej
  • Niedrożność  dróg oddechowych
  • Inne urazy penetrujące
 • Uwzględnienie działań  ratunkowych w planowaniu taktycznym.
  • co uwzględniamy ,
  • o czym pamiętamy,
  • jak planujemy plecak medyka i apteczkę każdego operatora
 • Standardy postępowania z poszkodowanym na polu walki, oparte na wytycznych TCCC, zależne od sytuacji taktycznej:
  • Care under Fire (CUF),
  • Tactical Field Care (TFC),
  • Tactical Evacuation Care (TEC).
 • Metody ewakuacji  poszkodowanego zależne od sytuacji taktycznej
 • Dokumentacja medyczna i przydatne akronimy
 • Podstawy wilderness medicine

Całość szkolenia oparte jest na  najnowszych wytycznych TCCC, ITLS, ATLS, ALS.  Zajęcia prowadzone na  najwyższym poziomie symulacji medycznej,  przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i symulacyjnym.  Proces nauczania dostosowany jest do dynamiki grupy  oraz zdolności poznawczych każdego z uczestników  tak aby zoptymalizować jego przebieg.

Jako jedyni prowadzimy szkolenie z wykorzystaniem broni, amunicji treningowej. Możliwość realizacji bardzo realistycznych scenariuszy Force on Force.