S.W.A.T. RANGE stworzony został przez zespół pasjonatów, wieloletnich przyjaciół, doświadczonych specjalistów z bogatym doświadczeniem praktycznym. Członkowie zespołu wyspecjalizowani są w strzelectwie, taktyce, ratownictwie oraz pirotechnice i pracy wyłomowej, technikach wysokościowych. Wszyscy byli zaangażowani w realizację projektów z zakresu Military Assistance Pomocy Wojskowej lub Wsparcia Wojskowego wszędzie tam gdzie były obecne Siły Zbrojne RP. Nasza wiedza i doświadczenie eksperckie to rezultat kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu trudności w kraju i za granicą. Nasze umiejętności poparte są wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie. Ukoronowaniem kariery każdego członka zespołu była kilkuletnia służba w strukturach organizacyjnych Wydziałów Szkolenia Specjalistycznego oraz udział w organizacji, szkoleniu hybrydowej struktury militarno – policyjnej powołanej do zabezpieczenia  Szczytu NATO oraz Uroczystości ŚDM.

Nasi instruktorzy legitymują się państwowymi uprawnieniami i certyfikatami wydanymi przez Instytuty Badawcze pozwalającymi na prowadzenie zajęć i szkoleń w każdej dziedzinie jaką się zajmujemy. Każdy z nich przeszedł kilkuletni staż służby na wydziałach szkolenia specjalistycznego, dzięki czemu w umiejętny sposób łączy wiedzę i doświadczenie bojowe z wiedzą i doświadczeniem dydaktycznym co w kształceniu dorosłych jest wartością nieocenioną.

A co najważniejsze relacje pomiędzy członkami zespołu oraz ich kompetencje były wielokrotnie poddane weryfikacji podczas realizacji zadań o bardzo wysokim stopniu ryzyka zarówno w kraju jak i na świecie.

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami z zakresu C-IED / EOD, K9, SCUBA.

instruktor-1.jpg
Marcin, “U.S.”
Staż operacyjny 20 lat
Specjalizacja: Rusznikarstwo, strzelectwo, specjalista broni strzeleckiej, taktyka specjalna, nawigacja, planowanie operacyjne, koncepcja szkolenia, plan szkolenia, plan pozoracji, środowisko zurbanizowane, las. HALO/HAHO
instruktor-1.jpg
Mariusz, “FOX”
Staż operacyjny 25 lat.
Specjalizacja: CQB, Taktyka specjalna, taktyka patrolowa, taktyka na pojazdach, prace wyłomowe, strzelectwo, nawigacja, planowanie operacyjne, koncepcja szkolenia, plan szkolenia, plan pozoracji, środowisko zurbanizowane, las, HALO/HAHO
instruktor-1.jpg
Tomasz “Radar”
Staż operacyjny 22 lata
Służba w wojsku, BOR i Policji. Specjalizacja: poszukiwanie i identyfikacja materiałów i urządzeń wybuchowych, bojowych i przemysłowych środków trujących, śledztwo po wybuchu, rekonstrukcja urządzeń wybuchowych, biegły sądowy. Specjalista i instruktor CBRNE, C-IED, EOD. EOR.
instruktor-1.jpg
Sylwester, “Sly”
Staż operacyjny 24 lata.
Specjalizacja: Strzelectwo wyborowe, taktyka patrolowa, nawigacja, rozpoznanie, środowisko zurbanizowane, las, HALO/HAHO;
instruktor6.jpg
Waldemar, “Waldi”
Staż operacyjny 22 lata.
Specjalizacja: Strzelectwo wyborowe, taktyka patrolowa, nawigacja, rozpoznanie, środowisko zurbanizowane, las, HALO/HAHO
instruktor-1.jpg
Piotr, “Rolnik“
Staż operacyjny 24 lata.
Specjalizacja: CQB, Taktyka specjalna, taktyka patrolowa, taktyka na pojazdach, prace wyłomowe, strzelectwo, środowisko zurbanizowane, HALO/HAHO
instruktor-1.jpg
Karol, “Just Karol”
Staż operacyjny 24 lata.
Specjalizacja: Taktyka na pojazdach, specjalista broni zespołowej, taktyka patrolowa, taktyka specjalna, prace wyłomowe, strzelectwo, planowanie operacyjne, koncepcja szkolenia, plan szkolenia, plan pozoracji, HALO/HAHO, środowisko zurbanizowane, las, HALO/HAHO
instruktor-1.jpg
Konrad, “Latex”
Staż operacyjny 24 lata.
Specjalizacja: Prace wyłomowe, wsparcie działań bojowych, taktyka specjalna, taktyka patrolowa, taktyka na pojazdach, środowisko woda-ląd. przerzut wodny, logistyka, CQB, HALO/HAHO
instruktor6.jpg
Dr Jarek, “Entrenching Tool”
Staż operacyjny 20 lat.
Specjalizacja: Medycyna pola walki, ewakuacja medyczna, taktyka na pojazdach, BSL, wsparcie działań bojowych, rozpoznanie, HALO/HAHO
instruktor-1.jpg
Dr Kamil, “The Brain”
Staż operacyjny 10 lat.
Ratownictwo Medyczne, Medycyna pola walki,  Symulacja medyczna wysokiej wiernosci, ewakuacja medyczna, taktyka na pojazdach, środowisko zurbanizowane. Kursy  i uprawnienia: ITLS, ALS, EPLS, NLS, ADVANCE USG.
instruktor-1.jpg
Marek „The silver fox”
Staż operacyjny 34 lata.
Specjalista jazdy dynamicznej i terenowej oraz panowania nad poślizgiem. Jazda operacyjna, taktyczna i ofensywna. Przygotowanie pojazdów do misji. Sędzia Camel Trophy, wieloletni organizator i sędzia główny eliminacji Marlboro Adventure Team. Uczestnik reprezentacji Polski podczas niezliczonej ilości rajdów, wypraw i ekspedycji.
instruktor6.jpg
Dr Adam, “The Rock”
Staż operacyjny 24 lata.
Specjalizacja: Taktyka na pojazdach, specjalista broni zespołowej, taktyka patrolowa, taktyka specjalna, prace wyłomowe, gimnastyka siłowa, środowisko zurbanizowane, las; HALO/HAHO/SQUBA.
instruktor-1.jpg
Tomasz, “HELIOX“
Staż operacyjny 22 lata.
Instruktor PSAI, PADI, IANTD, ITDA, EFR, DAN, Nurek Zawodowy 3 klasy. Nurkuje na głębokość 100-122 m.
instruktor-1.jpg
Andrzej “KILLER“
Staż operacyjny 25 lat.
Specjalizacja: Strzelectwo wyborowe, elaboracja, balistyka, rusznikarstwo w zakresie broni wyborowej, taktyka patrolowa, nawigacja, rozpoznanie, środowisko zurbanizowane, planowanie, misja snajperska, las, HALO/HAHO.
instruktor6-300x300-1.jpg
Robert, “Roger”
Staż operacyjny 24 lata.
Specjalizacja: Strzelectwo wyborowe, taktyka patrolowa, nawigacja, rozpoznanie, środowisko woda-ląd, las, CQB;