S.W.A.T. RANGE. Rozwinięcie akronimu stanowią słowa Special Weapons and Tactics co dosłownie rozumie się jako specjalną broń, również wyspecjalizowane wyposażenie i specjalne techniki operacyjne. Sformułowanie to jest  kwintesencją obszaru w którym porusza się nasza firma. Specjalna broń i taktyka, wyspecjalizowane ośrodki infrastruktury szkoleniowej.

Kadra A-TEAM wywodzi się w przeważającej większości z członków pododdziałów specjalnych Wojska, Policji. Są wśród nas mechanicy uzbrojenia, mistrzowie ognia zestawów plot i ppanc, certyfikowani, aktywni ratownicy medyczni, strażacy oraz wykwalifikowani specjaliści z innych formacji.

Celem naszego działania jest podnoszenie kwalifikacji żołnierzy i funkcjonariuszy oraz obywateli w obliczu konfrontacji z wymagającym oraz ulegającym ciągłym dynamicznym przemianom  środowiskiem rozumianym jako przestrzeń lub środowisko operacyjne.

Nasza filozofia BROŃ i TAKTYKA opiera się na twierdzeniu, że taktyka determinuje nas do ciągłej pracy we wszystkich innych dziedzinach szkolenia bojowego strzelectwie, ratownictwie, technikach wysokościowych, technikach pirotechnicznych i innych stanowiących elementarne umiejętności każdego żołnierza, funkcjonariusza, strzelca.

 TAKTYKA natomiast determinowana jest przez otoczenie, w którym funkcjonujemy. Bardzo szybko i bardzo gwałtownie zmieniające się środowisko.

Dedykowane programy szkolenia kierowane są głównie do podmiotów podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz innych służb porządku publicznego.

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współpracujemy z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń strzeleckich. I gorąco zachęcamy do współpracy posiadaczy broni, strzelców sportowych i kolekcjonerów.