W dniach 16 – 20 lipca 2018 roku nasi instruktorzy przebywali na Słowacji na zaproszenie Dyrektora Departamentu Straży Granicznej i Obcych Policji słowackiego MSW.

 

Celem wizyty było przeprowadzenie wspólnego szkolenia Polskich i Słowackich Służb Granicznych i Policji w zakresie taktyki w terenie zurbanizowanym oraz technik i taktyk walki w pomieszczeniach CQB.

W tygodniowych warsztatach wzięli udział przedstawiciele  4 jednostek organizacyjnych podległych polskiemu MSWiA oraz słowackiemu odpowiednikowi MSW i MON.

Zajęcia zostały zrealizowane na infrastrukturze, uchodzącego za najlepszy w rejonie, poligonu Lešť:

Instruktorzy S.W.A.T.RANGE .PL (SR) byli odpowiedzialni za merytoryczne przeprowadzenie zajęć z zakresu :

  • Strzelectwa;

  • Taktyk i technik CQB; https://pl.wikipedia.org/wiki/Walka_w_przestrzeniach_zamkni%C4%99tych ;

  • Taktyk i technik MOUT, http://www.specops.pl/vortal/taktyka_czarna/MOUT/MOUT.htm ;

  • Taktyk i technik URBAN WARFARE, https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_warfare.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń i ujednolicenie procedur stosowanych przez jednostki organizacyjne państw sąsiadujących, realizujących zadania w strefie przygranicznej.

Program warsztatów został opracowany w taki sposób, że każda jednostka biorąca udział w zajęciach miała możliwość prowadzenia zajęć ogniowych i taktycznych na najbardziej zaawansowanych obiektach infrastruktury takich jak:

  • Strzelnice kryte;

  • Strzelnice na wolnym powietrzu;

  • Killing house (zarówno małe wolnostojące jak i kilku kondygnacyjne tworzące skomplikowany układ ciągów pomieszczeń) ;

  • Miasteczka MOUT „Kishlak”, https://en.wikipedia.org/wiki/Kishlak;

  • Miasteczka MOUT „OREMLAND”

Ostatni raz na obiektach Lešť gościliśmy kilka lat temu. Już wtedy ośrodek wprawiał w osłupienie swoją nowoczesnością i funkcjonalnością.

Tegoroczna wizyta na Lešť pozytywnie nas zaskoczyła.

Słowacy nieprzerwanie rozbudowują infrastrukturę szkoleniową. Kolejne obiekty współgrają z dotychczas istniejącymi i pozwalają na realizację złożonych scenariuszy taktycznych obejmujących przerzut, realizację i wycofanie / ewakuację.

Przemyślane i starannie zaprojektowane obiekty odpowiadają na potrzeby szkolenia wojsk i służb adekwatnie do zagrożeń współczesnego świata.

Jesteśmy pełni podziwu dla pomysłowości i staranności przygotowania infrastruktury odzwierciedlającej w każdym detalu środowisko pola walki oraz pozwalającej na przeprowadzenie najbardziej realnego treningu z wykorzystaniem amunicji ostrej i materiałów wybuchowych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że infrastruktura Poligonu Lešť umożliwia przeprowadzenie kompleksowych, wspólnych zajęć służb porządku publicznego, wojska i służb ratowniczych na wypadek kryzysu i wojny.

Pomimo tego, że warsztaty taktyczne trwały kilka dni a kierownictwo poligonu udostępniło wszystkie wymagane do przeprowadzenia zajęć obiekty nie sposób było przeprowadzić wszystkich zagadnień.

Wnioski ze wspólnych zajęć zostanę wykorzystane przez jednostki współpracujące w pasie przygranicznym.

Dziękujemy przedstawicielom słowackiego MSW za zaproszenie do udziału w projekcie i Dyrektorowi Poligonu Lešť za gościnę, zaufanie i możliwość organizacji i prowadzenia zajęć o najwyższym stopniu skomplikowania.

Nasz wyjazd pozwolił na nawiązanie ciekawych znajomości i nawiązanie współpracy szkoleniowej.

Instruktorzy przeprowadzili zajęcia z dbałością o detale wyszkolenia ogniowego i taktycznego.

Mamy nadzieję odwiedzić Słowację ponownie już niebawem.