Ogniwem wpisującym się w ten stan rzeczy jest SERE.

Umiejętności z zakresu SERE są kluczowe zarówno w środowisku miejskim, jak i dzikim / dziewiczym, w celu zapewnienia ludziom przeżycia i przetrwania w każdej niebezpiecznej sytuacji.

Nie jest to tylko domena sił specjalnych. Umiejętności SERE szybko stają się popularne pośród ludzi chcących wzmocnić własne bezpieczeństwo i przygotować się na ewentualność bycia porwanym, izolowanym, zakładnikiem bądź na ewentualność kryzysu lub katastrofy np. komunikacyjnej czy kataklizmu.

Czym jest SERE?

Oznacza Survival (Przetrwanie), Evasion (Unikanie), Resistance (Przetrzymywanie / Izolacja) i Escape (Ucieczka). Szkolenie SERE przede wszystkim opiera się na metodyce bycia w gotowości do tego, że będzie się ściganym i pojmanym przez wroga poprzez nauczanie podstaw przeżycia i unikania, a także odporności na gry psychologiczne, przesłuchania aż po planowanie, organizację i przeprowadzenie ucieczki. To wszystko, gdy jesteś zmęczony, wyczerpany i głodny, więc trening nie jest przeznaczony dla osób o słabych nerwach i słabej kondycji psychicznej.

Na początku zasady szkolenia SERE zostały stworzone do walki z chińską taktyką przesłuchań żołnierzy amerykańskich pojmanych w czasie wojny koreańskiej. Z czasem doskonalono techniki i procedury w procesie prowadzonych badań prowadzonych przez wojsko i agencje wywiadowcze.

Zasady szkolenia SERE i stosowane przez nas metody mają na celu nauczyć Was, jak nie dać się złapać a jeżeli to będzie nieuniknione jak przetrwać i uciec. Kładziemy silny nacisk na opieranie się przesłuchaniom i utrzymywanie silnego nastawienia w czasie, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że Twój umysł załamie się pod presją.

Etos nauczania S.W.A.T.RANGE.PL nie polega na tym w jaki sposób zadawać tortury ale jak się temu przeciwstawić. Prowadzimy szkolenia  SERE na wszystkich poziomach wg. obowiązujących w wojsku wytycznych, ale nie ograniczamy ich proceduralnie co sprawia, że, tak jak sytuacje w życiu, są nieprzewidywalne.

Nasze szkolenia charakteryzują się kompleksowym podejściem do zagadnienia. Podczas naszych kursów SERE nauczysz się od podstaw bezpiecznego posługiwania różnymi rodzajami uzbrojenia, nauczysz się korzystać ze środków łączności, opanujesz wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dowiesz się jak prowadzić pojazdy po bezdrożach. Jednym słowem zdobędziesz umiejętności, które zwiększą Twoje szanse na ucieczkę i/lub przetrwanie w sytuacji izolacji, porwania, pościgu.

Oferujemy szkolenia z zakresu SERE dla:
– żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy kierowani są do wykonywania zadań poza granicami kraju,
personelu latającego, który zadania poza granicami kraju wykonuje cyklicznie i jest narażony nawet na awaryjne lądowanie i/lub przyziemienie w nieznanym terenie,

personelu dyplomatycznego i obsady zagranicznych placówek MSZ,

turystów planujących udać się w znane i nieznane zakątki globu
globtroterów i obierzyświatów, zapuszczających się w nieznane zakątki w ramach wypraw motocyklowych i samochodowych,

Nasz zespół instruktorów i fachowców składa się z ludzi, którzy wiedzę z tego zakresu zdobywali na najlepszych kursach SERE na całym świecie oraz wykonywali różnego rodzaju działania na rzecz kraju jako pracownicy rządowych i pozarządowych placówek zagranicznych.

Współpracujemy z gronem psychologów specjalizujących się w ocenie stanu psychicznego osób narażonych na izolację i/lub będących w izolacji.