Zakres szkolenia obejmuje ogólnie rozumiane bezpieczeństwo zarówno w odniesieniu do osób jak i organizacji – przedsiębiorstw.

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących zwiększyć poziom świadomości na temat zagrożeń współcześnie występujących oraz podnieść umiejętności w obszarze unikania, przeciwdziałania i marginalizacji skutków w sytuacjach bezpośredniego zamachu na swoje zdrowie lub życie.

Szkolenie obejmuje zarówno aspekty prawne obrony koniecznej jak i ćwiczenia praktyczne w tym zakresie. Przekażemy Ci zarówno elementarne wytyczne w przewidywaniu oraz odpowiedniej reakcji w sytuacjach zagrożenia zmniejszające ryzyko wystąpienia strat oraz wyjdziemy daleko w zaawansowane techniki i procedury w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osobowego;

– Wykorzystanie w obronie różnego rodzaju narzędzi i przedmiotów

Mój dom moja twierdza – miejsce bezpieczne, miejsca niebezpieczne, możliwości przetrwania

– Środki transportu – droga do szkoły, droga do pracy, droga na zakupy, wycieczka

 

Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w firmie;

– Szkolenie pracowników oraz kierownictwa danego podmiotu,

– Opracowanie właściwych procedur bezpieczeństwa i ich późniejsze egzekwowanie,

– Wprowadzenie technicznych i teleinformatycznych systemów kontrolnych,

– Utworzenie profesjonalnego pionu ochrony:

– „Ufaj ale sprawdzaj” zasada, która ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników  firmy bez wyjątku,

– Stałe monitorowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa, reagowanie na występujące   incydenty, wyciąganie właściwych wniosków mających odzwierciedlenie w nowelizowanych zasadach  polityki bezpieczeństwa firmy.