Nasze szkolenia pozbawione są służbowych, proceduralnych ograniczeń i przewidywalności.

Szkolenie strzeleckie / Szkolenie ogniowe – istotą szkolenia jest nauczenie procedur bezpieczeństwa, budowy broni i zasadniczych części oraz ich współdziałania, czynności obsługowych broni, czynności manualnych, wypracowaniu celności, wypracowaniu dynamiki ruchu i rytmiki.  Stanowi to podstawowy zestaw umiejętności będących fundamentem przyszłego strzelca. Szczególną uwagę zwracamy na powtarzalność wykonywanych czynności i powtarzalność w celności. Kładziemy nacisk na połączenie wiedzy z zakresu budowy i współdziałania części Twojej broni, umiejętności dokonywania przeglądów i konserwacji z bardzo mocnymi podstawami strzelectwa. Korespondując z Twoimi wymaganiami i oczekiwaniami rozwijamy kolejne etapy szkolenia doskonaląc techniki, taktyki i procedury.

Kurs strzelecki – dedykowany jest dla osób które delegowane są do pełnienia funkcji instruktora strzelectwa w pododdziale oraz chcą pogłębić swoją wiedze na temat strzelectwa bojowego, nie jest to strzelectwo sportowe, choć niektóre elementy mogą być z nim wzajemnie wymienne.

Osoby kierowane na szkolenie przede wszystkim zdobędą wiedzę w jaki sposób budować warsztat dydaktyczny instruktora oraz praktycznie zapoznają się ze wszystkimi ćwiczeniami dedykowanymi do każdego okresu szkolenia.

Celowe szkolenie strzeleckie S.W.A.T.RANGE.PL – wspólnie z zamawiającym dokonamy analizy planu szkolenia i doboru zagadnień pod kątem  środowiska pracy / służby / zainteresowań.

Szkolenia strzeleckie zostały podzielone na wzajemnie się uzupełniające  na 3 etapy.

Pierwszy etap obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu strzelectwa. W drugim etapie pracujemy na zdobytych umiejętnościach podstawowych stopniowo je rozwijając. Etap trzeci stanowi ukoronowanie procesu szkolenia. W etapie tym implikujemy zagadnienia z innych dziedzin szkolenia bojowego, taktyki, medycyny pola walki i innych zgodnie z oczekiwaniami szkolonych.

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wykonywanych czynności.

Nie mniej ważne są dokładność, precyzja, szybkość i powtarzalność.

Z nami nauczysz się i podniesiesz poziom posiadanej wiedzy i umiejętności.