Udział części naszej kadry instruktorskiej w szkoleniu z zasad obsługiwania i wykorzystania operacyjnego SpW.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat upoważniający go do dokonywania przeglądów i drobnych napraw broni oraz wykonywania strzelań z tego typu uzbrojenia

.