Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów pod tytułem Threats of the today’s world – Few tips and tricks on how to stay alive.

W dniu 10 grudnia 2018 roku przy współpracy z BrainWaves przeprowadziliśmy kilkugodzinny cykl zajęć teoretyczno- praktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata dla międzynarodowej grupy studentów.

Po raz kolejny odwiedzili nas słuchacze z Ruskin University i wygląda, że przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem cyklicznym, na stałe wpisanym w kalendarz szkoleń.

Kolejną grupą byli studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z Krakowa.

Dzięki uprzejmości władz uczelni zajęcia dla połączonej grupy odbyły się w oparciu o infrastrukturę ośrodka.

W pierwszej części zajęć przedstawiliśmy uczestnikom podział i  charakterystykę zagrożeń współczesnego świata. Zarówno powodowanych przez siły natury jaki i przez działanie człowieka oraz wchodzące do wspólnego podzbioru zagrożeń powodowanych jednocześnie przez kataklizmy jak i działalność człowieka.

Obszar tematyczny był bardzo szeroki i obejmował takie zagadnienia jak powódź, śnieżyca, pożar, karambol, zdarzenie kryzysowe o charakterze masowym, zamach terrorystyczny i inne.

Słuchacze dostali krótkie wskazówki jak należy się przygotować na ewentualne zagrożenia, jak je przewidywać i co najważniejsze otrzymali pakiet gotowych procedur postępowania w przypadku kiedy już zagrożenie wystąpi i trzeba będzie mu przeciwdziałać i / lub minimalizować jego skutki.

W części praktycznej niektórzy z uczestników po raz pierwszy w życiu wzięli udział w symulacji wysokiej wierności w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Studenci mieli okazję praktycznie posłużyć się wyposażeniem pakietów pierwszej pomocy w celu zaopatrzenia rannych i poszkodowanych, utrzymaniu funkcji życiowych, udrażnianiu dróg oddechowych i tamowaniu krwawień.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie.

Specjalne podziękowania kierujemy do władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za wsparcie inicjatywy.

Mamy nadzieję, że współpraca miedzy naszymi ośrodkami będzie się rozwijała.