W dniu 15. listopada 2018 roku wspólnie z Fundacja Sprzymierzeni z Grom braliśmy udział w konferencji pt. „Autonomiczne systemy bojowe – przyszłość czy teraźniejszość”.

Konferencja była zorganizowana przez Politechnikę Śląską i odbywała się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Sląskiej.

W śród prelegentów byli przedstawiciele świata nauki i przemysłu.

Zaprezentowano wiele koncepcji maszyn i urządzeń, oporządzenia i wyposażenia, które albo znajduje sie w fazach testów i sprawdzania przydatności albo zostało już z sukcesem wdrożone do wykorzystania.

Dyskutowano nad możliwościami transformacji pewnych rozwiązań zastosowanych w przemyśle do spełnienia wymagań odbiorcy mundurowego.

  

Naszym zadaniem była organizacja małej wystawy broni strzeleckiej, wśród której przeważały egzemplarze powstałe w wyniku modernizacji i przekształcenia starych systemów uzbrojenia tak żeby spełniały wymagania współczesnego pola walki.

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie uczestniczących w wydarzeniu przedstawicieli uczelni technicznych oraz zakładów i przedsiębiorstw produkcyjnych. Stała się przyczyną kuluarowych rozmów i dyskusji nad modernizacją sprzętu uzbrojenia.

Wizytę oceniamy na bardzo udaną. Nawiązaliśmy nowe kontakty efektem czego jest wdrażanie nowych projektów w 2019 roku.

Dziękujemy Fundacji Sprzymierzeni z Grom za zaproszenie do udziału oraz władzą Politechniki Śląskiej za zaufanie i możliwość zaprezentowania możliwości technicznych i potencjału intelektualnego S.W.A.T.RANGE.PL.