Cykl ma na celu umożliwienie studentom i personelowi naukowemu spotkanie praktyków różnych dziedzin i wymianę doświadczeń oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących różnych dziedzin przez doświadczony personel Wojska, Policji, Straży Pożarnej innych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb ratowniczych.

Ma to na celu uruchomienie zajęć, ćwiczeń praktycznych, ze sprzętem i zajęć terenowych oraz obozów dla studentów  wielu kierunków takich jak: budowa maszyn, bezpieczeństwo narodowe, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, robotyka i automatyka i innych.

Cykl polega na wzbogaceniu programów kształcenia uczelni wyższych o zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczony personel, w celu lepszego przygotowania studentów do podjęcia pracy zawodowej i zwiększenia efektywności kształcenia – w myśl zasady, że człowiek dorosły najlepiej uczy się poprzez praktyczne wykonywanie czynności.

Pierwsze z cyklu zajęcia dotyczyły pomocniczej nauki historii a mianowicie – Bronioznawstwa.

Bronioznawstwo historyczne to nauka pomocnicza historii wojskowości w kontekście rekonstrukcji całości dziejów militarnych człowieka.

Przedmiotem jej zainteresowania są poszczególne rodzaje i typy broni, ich kategoryzacja oraz umiejscowienie w czasie i przestrzeni.

Bronioznawstwo zajmuje się również technikami konstrukcji, jak i wytwarzania broni – rusznikarstwo, płatnerstwo, rymarstwo, garbarstwo, płatnerstwo i inne zapomniane już zawody – w tym szczególnym kontekście nawiązuje bezpośrednio do gospodarki i zdolności państwa do wytwarzania dóbr.

Przybliżyliśmy uczestnikom zajęć zagadnienia związane z historią rozwoju broni w tym w szczególności broni palnej od momentu jej wynalezienia do czasów współczesnych, w kontekście rozwoju sztuki wojennej.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak Środowisko operacyjne i rozwój sposobów, metod walki wpływa na rozwój systemów uzbrojenia, technik / taktyk i procedur.

Szczególną uwagę zwróciliśmy uczestnikom na relacje jakie występują pomiędzy różnymi dziedzinami życia lub funkcjami państwa w odniesieniu do broni.

Albowiem Broń to między innymi:

Historia

Tożsamość

Bezpieczeństwo

Gospodarka

Obronność

Nauka

Edukacja

Rozwój

Konflikt

Dyplomacja

i inne.

Zadaniem dla studentów było znalezienie, scharakteryzowanie i uzasadnienie relacji pomiędzy wyżej wymienionymi dziedzinami.

W części praktycznej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z konstrukcjami uzbrojenia wykorzystywanymi przez pododdziały i oddziały Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych.

Zwróciliśmy uwagę na na niuanse techniczne niektórych konstrukcji, które bezpośrednio nawiązują do takich czynników jak rozwój techniki, rozwój przemysłu, innowacyjność, modernizacja i inne.

Albowiem broń to nie tylko lufa, huk i dym.

Dziękujemy władzą Uniwersytetu Pedagogicznego za możliwość przeprowadzenia zajęć a uczestnikom za liczne przybycie, zainteresowanie, zaangażowanie i uwagę.