Zakres szkolenia dedykowany jest zarówno dla pracowników ochrony i konwojentów jak i osób, które posiadają broń celu ochrony osobistej lub osób / funkcjonariuszy / rzołnierzy, którzy chcą doskonalić umiejętności posługiwania się posiadaną bronią w celu odparcia bezprawnego bezpośredniego zamachu.

Kurs VIP jest dostosowywany indywidualnie do umiejętności i potrzeb strzelca, na początku przeprowadzamy wywiad z osobą zainteresowaną szkoleniem w zakresie posiadanego doświadczenia i oczekiwań po czym ustalamy termin oraz zakres szkolenia strzeleckiego indywidualnie do możliwości i oczekiwań osoby szkolonej.

Oferujemy pełny zakres szkolenia od poziomu podstawowego – pierwszy kontakt z bronią, do zaawansowanego – strzelanie z za zasłon, w ruchu, w tłumie przypadkowych osób. 

Wyróżniającą nasze szkolenia cechą jest zakres szkolenia obejmujący zagadnienia POINT SHOOTING – walki w zwarciu w celu zapobieżenia zaborowi broni lub w celu użycia broni jako środka przymusu bezpośredniego. Dodatkowo wzbogacamy nasze zajęcia o zagadnienia z zakresu prawodawstwa w dziedzinie broni i amunicji.

Szkolenie polega na nauce czynności oraz wielokrotnym ćwiczeniu w oparciu o różnorodne scenariusze.

Podczas szkolenia przekażemy Wam wiedzę z zakresu aspektów prawnych dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego w tym broni palnej zgodnie z zapisami Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 628) tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120)

Wybrane zagadnienia programu szkolenia.

 1. Omówienie warunków bezpieczeństwa;
 2. Wykład. prawne aspekty użycia środków przymusu bezpośredniego i broni;
 3. Ćwiczenie podstawowych wymaganych chwytów, uderzeń i kopnięć;
 4. Pokaz z omówieniem użycia broni w zwarciu w różnych sytuacjach;
 5. Pokaz z omówieniem w zakresie zastosowania technik walki wręcz i strzelania w zwarciu;
 6. Czasy reakcji – pokaz i ćwiczenie praktyczne;
 7. Walka w rękawicach, nauka podstawowych chwytów, uderzeń i kopnięć;
 8. Podejmowanie decyzji użycie broni / walka;
 9. Praktyczne ćwiczenie wymaganych technik posługiwania się bronią w zwarciu;
 10. Broń jako manualne narzędzie służące do obrony;
 11. Strzelanie po wysiłku fizycznym;
 12. Strzelanie pod wpływem czynnika stresogennego;
 13. Sprawdzenie nabytych umiejętności – mini test sytuacyjny.
 14. Przekazanie uwag po szkoleniu. Zadania na naukę własną.